ladoňka dvoulistá – Scilla bifolia

Doba květu:  březen – duben
Výška za květu:  15 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední a jižní Evropa,  jihozápadní Asie

Zajímavosti:  roste v údolích potoků a středních toků řek, v mezofilních až vlhčích listnatých lesích a křovinách