křivatec luční – Gagea pratensis

Doba květu:  duben – květen
Výška za květu:  15 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa a Malá Asie

Zajímavosti:  vyrůstá před olistěním stromů