křivatec český – Gagea bohemica

Doba květu:  březen – duben
Výška za květu:  10 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední Evropa

Zajímavosti:  záhy po odkvětu se zatahuje do cibulek