kozlíček zubatý – Valerianella dentata

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  středomořská a černomořská oblast

Zajímavosti:  roste na okrajích cest, železničních náspech a na kamenitých haldách