kozinec dánský – Astragalus danicus

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední a severní Evropa

Zajímavosti:  roste v polosuchých až suchých travinných porostech