kostřava walliská – Festuca valesiaca

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa, středoasijské republiky

Zajímavosti:  dává přednost vápencům a jiným minerálně bohatým substrátům