kostřava sivá – Festuca palens

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  západní až střední Evropa

Zajímavosti:  roste na propustných půdách suchých luk, mezí, pastvin, písčin i ve skalnatých terénech