kostřava ovčí – Festuca ovina

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa a Malá Asie

Zajímavosti:  uplatňuje se v  okrasných a  parkových trávnících, střešních zahradách,          na zastíněných lokalitách pod stromy