kostřava lesní – Festuca altissima

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:   60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná

Původ:  střední Evropa