kostřava drsnolistá – Festuca brevipila

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední a subatlantská Evropa

Zajímavosti:  preferuje výslunné zarostlé stráně a skály