kosatec sibiřský – Iris sibirica

Doba květu:  červen
Výška za květu:  70 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  východní a střední Evropa, severní Asie

Zajímavosti:  využívá se pro čističky odpadních vod