kosatec bucharský – Iris bucharica

Doba květu:  duben – květen
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  v našich podmínkách dobře přezimuje
Původ:  střední Asie, severovýchodní Afganistán

Zajímavosti:  cibulnatý kosatec, vyžaduje plné slunce, známý také pod názvem Junona bucharská