kolotočník ozdobný – Telekia speciosa

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  150 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední Evropa až po Kavkaz

Zajímavosti:  přímý styk rostliny s nechráněnou pokožkou může u citlivých lidí vyvolat alergickou reakci