kamýšek obecný – Scirpoides holoschoenus

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jižní, střední a východní Evropa, severní Afrika, západní a Střední Asie

Zajímavosti:  roste na vlhkých písčinách, loukách, slatinách a bažinách