kakost rozkladitý – Geranium divaricatum

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa, západní Asie

Zajímavosti:  vyhovují mu křoviny, skály, zídky, okraje lesů