kakost luční – Geranium pratense

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Eurasie

Zajímavosti:  preferuje vlhké louky, břehy, příkopy, travnaté náspy