jetel panonský – Trifolium pannonicum

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  evropská pohoří

Zajímavosti: potrava pro čmeláky