jetel červenavý – Trifolium rubens

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  do suchých vazeb