ječmen myší – Hordeum murinum

Doba květu:  květen – říjen
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  jižní Evropa

Zajímavosti:  roste na rumištích, u zdí a vedle cest