hvozdík svazčitý – Dianthus armeria

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka až dvouletka
Původ:  Evropa s výjimkou severních částí

Zajímavosti:  roste na výslunných hlinito-písčitých půdách, při lesních okrajích, podél komunikací