hvozdík písečný český – Dianthus arenarius subsp. bohemicus

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  10 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Česká republika

Zajímavosti:  vyskytuje se v rozvolněných travinných společenstvech na píscích a štěrkopíscích