hvězdnice zlatovlásek – Galatella linosyris

Doba květu:  srpen – říjen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední, jižní a východní Evropa, Malá Asie

Zajímavosti:  roste na výslunných stepních stráních, skalách a pastvinách