hvězdnice chlumní – Aster amellus

Doba květu:  srpen – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  západní, střední a jihovýchodní Evropa, jižní a střední část evropského Ruska, západní Sibiř, Kavkaz

Zajímavosti:  roste na výslunných stráních, stepních loukách, na půdách zásaditých, výhřevných, v pásmu od nížin až do podhůří