huseník výběžkatý – Arabis procurrens ‘Variegata’

Doba květu:  duben – červen
Výška za květu:  10 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Balkán

Zajímavosti:  půdopokryvná skalnička, potřebuje dostatek vláhy, zelené výběžky bez bílých okrajů u ‘Variegata’ odstraňovat – vracejí se k původní formě