hulevník nejtužší – Sisymbrium strictissimum

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  90 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jižní část střední Evropy

Zajímavosti:  roste na okrajích cest a v okolí sídlišť