hrachor luční – Lathyrus pratensis

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa a Asie

Zajímavosti:  vydatné krmivo pro domácí býložravá zvířata