hlaváček roční – Adonis annua

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  jižní Evropa

Zajímavosti:  u nás se pěstuje jako letnička