hlaváček plamenný – Adonis flammea

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  jižní až střední Evropa

Zajímavosti: roste na rumištích a v polích