hlaváček letní – Adonis aestivalis

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  jižní a střední Evropa

Zajímavosti:  je jedovatý