hadí mord nízký – Scorzonera humilis

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na vlhčích loukách, pastvinách a mezích