hadí mord dřípený – Scorzonera laciniata

Doba květu:  červenec – srpen
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa až po Kavkaz

Zajímavosti: