Devatero základních rad pro úspěšné zakládání a pěstování květnatých luk

1.
Louku zakládáme do čisté půdy.
Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku!
2.
Osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.
3.
 Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.
4.
 Výsevek semen květnaté louky je 1 – 2 g na m2.
Hloubka setí je velmi malá – do 0,5 cm.
5.
 Termín výsevu: po celý rok, nejhodnější jaro a pozdní podzim.
6.
 Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem půdy.
7.
 První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky.
8.
 Druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 2 – 3 krát ročně pro zahuštění porostu
(1.seč na konci květu kopretin)
9.
 V dalších letech sekáme 1 – 3 krát ročně.