DEVATERO RAD pro úspěšné zakládání a pěstování květnatých luk

1)

 1. Louku zakládáme do čisté půdy. Semena přírodních lučních rostlin nelze přisévat do založeného trávníku!

2)

 1. Osiva květnatých luk nemícháme s běžným travním

 2. a jetelotravním osivem.

3)

 1. Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

4)

 1. Výsevek semen květnaté louky je 1 – 2 g na 1 m2.

Hloubka setí je velmi malá, do 0,5 cm.

5)

 1. Termín výsevu: po celý rok, nejvhodnější jaro a pozdní podzim.

6)

 1. Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou

 2. 4 – 5 cm nad povrchem půdy.

7)

 1. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel – sekáme při výšce porostu asi 20 cm. Také je možné udržovat porost na výšce 5 cm.

8)

 1. Druhý rok po výsevu louka kvete – sekáme 2 -3krát ročně (1. seč na konci květu kopretin)

9)

 1. V dalších letech sekáme 1 – 3 krát ročně.