devaterník velkokvětý – Helianthemum grandiflorum

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  hory střední a jižní Evropy

Zajímavosti:  polokeř, který roste na teplých a výslunných stráních, na suchých loukách či pastvinách