čistec německý – Stachys germanica

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  jihozápadní a jižní Evropa přes střední Evropu po Malou Asii a Kavkaz

Zajímavosti:  roste na výslunných stráních, pastvinách, okrajích lesa nebo cest