čičorka pestrá – Securigera varia

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa kromě Skandinávie a Velké Británie

Zajímavosti:  květy a semena slabě jedovaté