Chráněné druhy rostlin můžete legálně získat u nás

rostlina2Naše počáteční rozhodnutí, pěstovat a množit přírodní druhy naší flóry , bylo motivováno obrovským úbytkem rostlinných druhů v přírodě. Musíme si uvědomit, že mnoho „vzácných“ druhů rostlin je jen proto vzácných, že rostly na člověkem původně ovlivňovaných stanovištích, a o které se lidé přestali později starat. Píce pro hospodářská zvířata ztratila cenu a tak mizely pastviny, vlhké louky. Všeobecně ztratily cenu plody naší země a krajina jako taková. Zanikly staré sady, meze, polní cesty, občasné úhory a okraje polí.
Dřive hojné rostliny se staly vzácnými a některé stále mizí společně s ubýváním vhodných míst k jejich životu. Často se jedná o jemné druhy, které neobstojí v konkurenci druhů silnějších. Všeobecné hnojení dusíkem a spady dusíku z ovzduší tuto situaci ještě zhoršují. Dnes se již všeobecně ví, že se musí hmota těchto silných druhů odnímat /sekat,pást. spalovat/, aby byl dán prostor pro vývoj druhů jemnějších. A pokud to nestačí, musí se půda rozrušovat a obnažovat. Pokud tedy budete chtít pomoci zachraňovat vzácné rostliny z vašeho okolí, obraťe se na nejbližší organizaci ochránců přírody, jistě Vaši pomoc rádi uvítají.
I my jsme se rozhodli, že pomůžeme, jak můžeme, abychom rozmanitost rostlinných druhů mohli do přírody navrátit. Protože již s pěstováním přírodních rostlin máme určité zkušenosti, využili jsme je pro záchranná pěstování některých vzácných a chráněných rostlin.
Doslova před očima se z mnohých zanedbaných lokalit ztrácely. Nebylo lehké získat aspoň trochu semen pro další množení. Dnes vidíme, že lokality, ze kterých pocházejí naše první sběry, již jsou natolik změněné, že tyto vzácné druhy na nich nenajdeme.
Chráněné rostliny se dnes vyskytují v přírodě v různě početném zastoupení. Vždy poměrně vzácně pro své speciální nároky na podmínky stanoviště. Mnohé přírodní populace dnes čítají jen malý počet jedinců a velmi se tak liší jejich genetický základ. Z těchto důvodů a také ze zákona patří jen do rukou odborníků na ochranu přírody návrat chráněných rostlin zpět do přírody. A snad nemusíme ani zdůrazňovat, že sběr jakých koli částí těchto rostlin je zakázán.
Vydané zákony této společnosti se mají respektovat a proto vám můžeme konečně sdělit, že druhy, uvedené v Indexu seminum, pěstujeme legálně. Jedná se o výjimku podle zákona 114/1992 Sb, o ochraně kriticky a silně ohrožených druhů rostlin za účelem jejich kultivace. A co víc! Můžete tyto rostliny nebo jejich semena od nás legálně získat a pěstovat na zahrádce ze studijních účelů. Předpokladem je, že dodržíte podmínky stanovené v průvodní dokumentaci.
rocenka2005