černucha rolní – Nigella arvensis

Doba květu:  červen – říjen
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  střední, jižní a východní Evropa, jihozápadní Asie, severní Afrika

Zajímavosti:  objevuje se zejména v obilovinách