bojínek hlíznatý – Phleum nodosum

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  80 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa, po asijskou část Turecka, Kavkaz a Ural

Zajímavosti:  roste na suchých loukách, pastvinách, úhorech, na okrajích cest a polí