bohyška, funkie – Hosta

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná

Původ:  Japonsko, Čína, Korea