bělozářka větevnatá – Anthericum ramosum

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední a jižní Evropa

Zajímavosti:  roste ve světlých lesích i na slunných stráních, v lemech lesů i na suchých loukách