bělozářka liliovitá – Anthericum liliago

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  roste na výslunných stráních, kamenitých a suchých, vyhýbá se vápnitým půdám