bahnička mokřadní – Eleocharis palustris

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste v mělkých březích rybníků, na obnažených dnech rybníků, na zaplavovaných loukách