28 druhů lučních květin a 10 druhů lučních trav

Zelený chodníček vytváří přechod mezi květnatou loukou a trávníkem. Porost si zachovává druhovou pestrost louky a zároveň je odolný k přecházení a různým způsobům údržby. Pokud má Zelený chodníček připomínat spíše trávník, je nutné častější sekání. Zde platí dodržení výšky seče 3 – 5 cm nad zemí. Nižší seč by poškodila luční květiny. Má-li být Zelený chodníček zase loukou, postačí přestat sekat a do měsíce vykvetou luční květiny. Tam, kde se chodí a pobývá, můžeme tento porost sekat často jako trávník. Je ale odolnější suchu, neboť obsahuje kromě trav i hlubokokořenící luční květiny.

Zelený chodníček

0,00  / 1 g