24 druhů lučních květin a bylin

Směs semen obsahuje květiny české přírody zajímavé pro včely a další opylovače. Aby byla prodloužena doba kvetení, je směs doplněna o některé druhy léčivých rostlin, které nejsou součástí české flóry. Proto směs TRVALKY PRO VČELY není určena pro výsev do volné krajiny a do chráněných území.

Rostliny v prvním roce vytvářejí pouze listy a kvetou od druhého roku po výsevu. Kvetoucí porost je vhodné sekat po částech, pro vytvoření plynulého pásu kvetení.

Část kvetoucího porostu je vhodné ponechat volnému vývoji do následujícího jara. Tyto zaschlé rostliny vytvoří klidovou zónu pro rozmnožování a přezimování hmyzu. Tato místa s oblibou vyhledávají i kobylky, sarančata i cvrčkové a vytvoří „zpívající loukou“. Nesekané kousky je třeba po roce obměnit, aby porost nezarostl dřevinami a neztratil svou pestrost.

Trvalky pro včely

0,00  / 1 g