56 druhů lučních květin a 13 druhů lučních trav

Výběr rostlin, snášejících i mělké a vysýchvé půdy. V přírodě zde obsažené rostliny obývají suché a písčité půdy nebo skalní stepi. Směs obsahuje větší podíl bobovitých rostlin, které koření do hloubky a navíc se dokážou sami zásobit dusíkem. Mohou proto obývat i mrtvé půdy bez humusu. Směs Slunná stráňka je proto vhodná k založení pestrého květnatého porostu na celý den osluněných místech s vysýchavou půdou nebo na půdách písčitých, kamenitých a málo úrodných. Na vlhčích a úrodnějších stanovištích vznikne z této směsi mohutný porost.

Suchá stráňka

0,00  / 1 g