30 druhů polních letniček a 5 druhů polních trav

Dnes už nevíme, jak pestře rozkvétala políčka s obilím v dávných dobách. Tehdy se ještě hospodařilo postaru, na malých rolích s velkou námahou velmi mnoha lidí. Přestože „plevele“ ochuzovaly hospodáře o část úrody, měly tyto „doprovodné rostliny“ (jak je dnes odborně nazýváme) pro přírodu hluboký smysl. Udržovaly úrodnost půdy, byly zdrojem života pro živočišnou říši a v dobách úhorového způsobu hospodaření byly pastvou pro dobytek. Naše osivo „Polní kvítí“ obsahuje jak druhy dnes známých polních rostlin (např. vlčí mák, chrpa modrák, ostrožka stračka), tak i druhy dnes vzácné nebo vyhynulé (např. protěž žlutobílá, dejvorec strožkový, kravinec). Polní kvítí je vhodné pro všechny badatele v dobách minulých jak ve školách, tak na vlastních zahrádkách. Proč se nepustit do dobrodružsví objevování vymizelých rostlin?

Jednoletý porost přírodních polních letniček. Výséváme nejlépe na podzim nebo brzy na jaře, můžete přidat i menší množství obilí pro dokonalou ilustraci dávných polí.

Tento porost není klasickou loukou.

Polní kvítí

0,00  / 1 g