Mezofytní (prostřední) stanoviště mají vyrovnané vláhové poměry, nejsou ani příliš mokrá, ani příliš suchá. Nacházejí se většinou v rovinatém nebo lehce zvlněném terénu v různé nadmořské výšce. Jsou to pozemky, kde běžně bývá orná půda. Nabídka rostlin je široká, příroda si sama vybere ze směsi ty druhy, které jsou na každé konkrétní místo nejvhodnější. Utvoří se tak přírodě velmi blízké pestré luční společenství.

V nabídce máme Mezofytní louku květnatou (42 druhů lučních květin a 11 druhů lučních trav) a Mezofytní louku pícní a pastevní (24 druhů lučních květin a 13 druhů lučních trav).Obojí směs lze použít i pro zemědělské hospodářské využití. Mezofytní květnatá je velmi pestrá s menším výnosem hmoty, Mezofytní pícní a pastevní je méně druhově pestrá s větším podílem trav a s vyšší produkcí hmoty.

Mezofytní louka – květnatá 80%

0,00  / 1 g