35 druhů lučních květin

Toto osivo tvoří pouze semena lučních květin. Neobsahuje žádné traviny. Je vhodné především na dosévání méně pestrých luk a mezerovitých trávníků. Protože přírodní luční květiny mají pomalý počáteční vývoj a jsou konkurenčně méně zdatné než trávy, je třeba dosévat jen na holá místa nebo do rozhrabaných krtin. Dosévat lze postupně během celého roku, nejlepší je ale brzké jaro. První květy z dosevu se objevují ve druhém roce. Plošný výsev do zapojeného trávníku bývá méně úspěšný. Stávající travní drn je třeba mechanicky narušit a osivo zapravit mělce do země. Následně je třeba obrostlý porost včas posekat, aby tolik nekonkuroval vzcházejícím semenáčkům. Tuto luční směs lze na holé půdě použít i pro založení velmi pestrého porostu bez trav, trávy se postupně objeví samovolně.

Luční květy na obohacení porostu

0,00  / 1 g