51 druhů lučních květin a 11 druhů lučních trav

Založení květnaté louky pro vývoj a výživu motýlů vychází z nároků na dostatek potravy pro housenky i dospělce. Kompromisem mezi sečením a spustnutím louky bez sekání je ponechání části louky neposečené od konce července jednoho roku do roku následujícího. Potom tento porost posekat a nechat sousední kus porostu opět neposečený přes celý rok. Tak se zachová pestrost louky a zároveň možnost, aby hmyz dokončil svůj vývoj a přezimoval.

Louka pro motýly

0,00  / 1 g